Opalescence Whitening Tandkräm

Opalescence Whitening Tandkräm

För att dina tänder behåller den ljusa effekten efter blekning. Opalescence Whitening Tandkräm bevarar den vita färgen på den blekta tanden. Att bleka tänderna med tandkräm är helt säkert, förutsatt att det görs under överinseende av en tandläkare eller tandhygienist. Vi rekommenderar att du använder  tandkrämen efter en tandblekning hos oss för att bibehålla resultatet längre och motverka nya missfärgningar.

Detta har bevisats genom vetenskapliga studier som gjorts under många år. Den aktiva ingrediensen i Opalescence är karbamidperoxid, som sedan 1990 använts för att ljusa upp miljoner människors leenden världen över. Tandblekningsprodukter har genomgått toxikologiska studier där samtliga ingredienser och deras egenskaper granskats och dokumenterats. Eftersom Opalescence är klassad som en medicinteknisk produkt säljs den inte till andra än legitimerad tandvårdspersonal.

Hur fungerar det

Din tandläkare/tandhygienist ställer en diagnos på dina tänder och bedömer utifrån detta om en tandblekningsbehandling ska göras eller ej. För behandlingen finns olika alternativ. Antingen får du din behandling på kliniken eller så får du med dig blekningsskenor att använda hemma. Skenorna är antingen förfyllda engångsskenor eller patientanpassade skenor. Vid det senare tar man ett tandavtryck för att tillverka en individuellt anpassad skena. Tandkrämens gel appliceras i den tunna, bekväma skenan som placeras på dina tänder. När du bleker bryts karbamidperoxiden ner till fritt syre som tränger in i emaljen och dentinet (den vävnad som finns under emaljlagret). Det fria syret bleker de missfärgade ytorna, och färgen på tanden har helt enkelt gjorts ljusare.

Varför Opalescence

Svaret är enkelt: Eftersom det inte finns något annat tandblekningsmedel som kan erbjuda samma strålande resultat på så många olika sätt som Opalescence kan. Opalescence kan ge dig ett fräschare, vitare leende på ett sätt som passar både din plånbok OCH din livsstil!