TA BORT PÅVERKADE VISDOMSTÄNDER

Påverkade visdomständer

Påverkade visdomständer är vanligt i tonåren och/eller i vuxen ålder. Den mänskliga käken är inte alltid tillräckligt stor för att helt ha utrymme för denna tredje uppsättning av kindtänder. Detta innebär att tänder ofta inte kan helt bryta in i munnen. De kan ofta ligga fast i käkbenet eller aldrig komma upp helt igenom tandköttet. Förutom att vara täckt av tandkött eller benvävnad, är dessa molarer ofta, men dock inte alltid, belägna i en vinkel mot den främre delen av munnen, så att den andra kindtanden i ordningen är i vägen för den framväxande tanden. Ibland kan de också vinklas mot örat eller horisontellt i käken.

Vilken funktion har Kindtänder

I munhålan finns både små och stora kindtänder. Det finns 2 små kindtänder (premolarer) på varje sida av munnen i både över- och underkäken, där varje tand har 2-3 tuggknutar på tandens tuggyta. De små kindtändernas funktion är att tugga och finfördela maten.

Det finns ytterligare 3 stora kindtänder (molarer), placerade på varje sida av munnen i både över- och underkäken. Dessa är placerade bakom de små kindtänderna och är därför de bakre tänderna i tandraden. Den första stora kindtanden kallas också 6-årstanden, den nästa stora kindtanden betecknas 12-årstanden, och den sista kindtanden kallas visdomstanden. Det är dock inte alla som får visdomständer. De stora kindtänderna har 4-5 tuggknutar på tandens tuggyta. De stora kindtänderna används således till att tugga och finfördela maten innan du sväljer.

Visdomständer

Visdomständerna sitter längst bak i munnen. Vanligtvis kommer de fram när du är mellan 18 och 25. Men det är inte säkert att alla visdomständer dyker upp – vissa får en, andra får alla fyra. En del får inga alls.

Visdomständer är de tänder som vanligen kommer upp sist, och det tar tid för dem. Om det är ont om utrymme kan du få problem. I vissa fall kan det vara nödvändigt att operera bort en eller flera visdomständer.

De är av samma kvalitet som dina övriga tänder. Skillnaden är att rötterna kan se annorlunda ut – de kan vara flera och krokigare. Läget gör att de ofta är svåra att hålla rena. Tandköttet kan bli irriterat. Ibland kan det svullna upp, på grund av bakterieinfektion. Det brukar hjälpa om tandläkaren spolar och gör rent.

PRODUKT FÖRSLAG