Varumärken munvårdsprodukter

Varumärken tandvårdprodukter – Alla borde ha rätt till en frisk mun hela livet – oavsett ålder och egen förmåga. Många av oss drabbas någon gång av munvårdsproblem, men i dag finns effektiva hjälpmedel.

Munvård

Ibland måste dock vårdpersonalen ta hela ansvaret, till exempel om patienten/vårdtagaren har en funktionsnedsättning eller är svårt sjuk. Tänk också på att personer som inte själva kan förflytta sig eller lyfta armarna kan behöva hjälp för att skölja munnen då och då, särskilt efter en måltid.

Munvård till personer i livets slutskede kan innebära ett etiskt dilemma men ska ses som andra palliativa vårdinsatser. Det kan till och med vara så att vården av munhålan ökar i betydelse, som en följd av att munslemhinnan blir uttorkad och krustor av intorkat slem bildas.