Blek säkert Opalescence tandblekning

Opalescence tandblekningsprodukter: Att bleka tänderna är helt säkert, förutsatt att det görs under överinseende av en tandläkare eller tandhygienist. Detta har bevisats genom vetenskapliga studier som gjorts under många år. Den aktiva ingrediensen i Opalescence är karbamidperoxid, som sedan 1990 använts för att ljusa upp miljoner människors leenden världen över. Opalescence tandblekningsprodukter har genomgått toxikologiska studier där samtliga ingredienser och deras egenskaper granskats och dokumenterats. Eftersom Opalescence är klassad som en medicinteknisk produkt säljs den inte till andra än legitimerad tandvårdspersonal.

Hur fungerar det?

Din tandläkare/tandhygienist ställer en diagnos på dina tänder och bedömer utifrån detta om en tandblekningsbehandling ska göras eller ej. För behandlingen finns olika alternativ. Antingen får du din behandling på kliniken eller så får du med dig blekningsskenor att använda hemma. Skenorna är antingen förfyllda engångsskenor eller patientanpassade skenor. Vid det senare tar man ett tandavtryck för att tillverka en individuellt anpassad skena. Opalescence gel appliceras i den tunna, bekväma skenan som placeras på dina tänder. När du bleker bryts karbamidperoxiden ner till fritt syre som tränger in i emaljen och dentinet (den vävnad som finns under emaljlagret). Det fria syret bleker de missfärgade ytorna, och färgen på tanden har helt enkelt gjorts ljusare. Strukturen på tanden påverkas inte, tack vare Opalescence patenterade höga vatteninnehåll.