Bleka tänder säkert.

Bleka tänder säkert.Du och din tandläkare/tandhygienist har valt Opalescence som blekningsmedel för dina tänder. Den här metoden är säker om den används enligt instruktionen och har visat sig effektiv på de flesta patienter. Det är viktigt att följa de instruktioner som du fått från dintandläkare/tandhygienist.

Borsta tänderna noggrant.

Avlägsna förseglingen på sprutan och fyll skenanmed en tunn sträng i botten av skenan och halvaläppsidan. Vanligtvis åtgår 1/2-3/4 av innehållet i enspruta. Det kan variera beroende på skenans storlek

och på hur många tänder som skall behandlas.Sätt skenan på plats över tänderna.Bit ihop och jämna till med tungan och/eller ett lätttryck med ett finger på framsidan av tänderna.Om det finns gelkvarpå slemhinnan tas dettalättast bort med en bomullspinne.Skölj munnen noga 4-5 gånger med vatten ochspotta ut. Så länge skenan sitter på plats, undvikatt rubba dess läge med fingrarna eller tungan.Undvik även hårda sammanbitningar.Efter blekning: Tag ur skenan, borsta ur kvarvarandematerial med tandborste och vatten. Borstatänderna som vanligt med Opalescence tandkräm.