Träning kan påverka tandhälsan

TRÄNING KAN PÅVERKA TANDHÄLSAN

Ny vetenskaplig artikel visar samband Idrottare som högintensiv tränar – sämre tandhälsa!

Artikeln som publicerats i The Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports har visat att tävlingsathleter har sämre tandhälsa än andra hälsosamma personer.

Man har tidigare trott att dålig tandhälsa hos idrottare har berott på sportdrycker och storkonsumtion av proteinbars. I OS i London 2012 kartläggde man idrottares dåliga tandhälsa och då har man trott att oregelbundna mellanmål varit orsaken.

Vid denna undersökning/studie som leddes av tandläkare Cornelia Frese på tyska universitetssjukhuset i Heidelberg utfördes på följande sätt:

35 tävlingsathleter jämfördes med 35 hälsosamma personer i samma kön och ålder. Idrottarna hade flera hål i tänderna och tunn emalj och risken ökade ju mer de tränade, men kopplingen var okänd.

När senare 15 st av athleterna hade högintensiv löpning i 35 minuter utomhus, samlades saliv från dessa in regelbundet under passet. Resultatet visade att de hade mindre saliv när de sprang oberoende av hur mycket vatten de drack. Mer intressant är att salivens kemiska sammansättning förändrades under träningspasset.

Detta visar på en trolig anledning till att tävlingsathleter har sämre tandhälsa!

Tandläkare Cornelia Frese menar att Saliven har en mycket skyddande funktion för tänderna.

Salivens viktigaste funktioner:

  • Smörjmedel för tänder och tandkött, för att förhindra uttorkning.
  • Förenkla sväljning och tal.
  • Motverka förändringar i munnens PH efter intag av sura och baskiska ämnen.
  • Motverka farliga bakterier och virus.
  • Skölja bort matrester från tänderna.

Källa: The Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports

PRODUKT FÖRSLAG